Zabezpečujeme pre svojich klientov komplexné služby v projekčnej oblasti od návrhu až po dohľad nad samotnou realizáciou projektu.

  • vyhotovovanie projektovej dokumentácie na územné konanie, stavebné povolenie a realizáciu stavby
  • výkon činnosti stavebného dozoru
  • poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb
  • vyhotovenie odborných posudkov a odhadov
  • vykonávanie komplexnej a inžinierskej činnosti
  • vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie