O FIRME

Pri každej úlohe je našou ambíciou vytvoriť návrh v ktorom budú zapracované v maximálnej možnej miere požiadavky klienta tak aby sa docielil jedinečný efekt s dôrazom na detail.

Našim cieľom je dosiahnuť maximálnu spokojnosť klienta.


SLUŽBY

Zabezpečujeme pre svojich klientov komplexné služby v projekčnej oblasti od návrhu až po dohľad nad samotnou realizáciou projektu.

  • vyhotovovanie projektovej dokumentácie na územné konanie, stavebné povolenie a realizáciu stavby
  • výkon činnosti stavebného dozoru
  • poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb
  • vyhotovenie odborných posudkov a odhadov
  • vykonávanie komplexnej a inžinierskej činnosti
  • vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie

REFERENCIE

Polyfunkčné domy

Ak Vás naše služby zaujali neváhajte nás kontaktovať na čísle 0902 100 103 alebo emaily olicon@olicon.sk .

KONTAKTY